Nesavjesni građani: Divlje deponije na brdu Žuč su nepristupačne ekipama Rada

Divlje deponije smeća na području Kantona Sarajevo višegodišnji su ekološki problem, a proteklih dana građani se žale na nekoliko takvih na brdu Žuč koje svaki dan izgledaju sve dramatičnije.Mještani okolnih naselja, zabrinuti za svoje zdravlje te zagađenje prirode, govore nam da su divlje deponije prijavili nadležnima, ali kako niko ništa ne poduzima.

Iz preduzeća Rad potvrdili su nam da su upoznati sa stanjem na terenu na brdu Žuč, ali jednostavno ruke su im vezane jer moraju raditi po prioritetima. Trenutno je to prikupljanje kabastog otpada na području Ilidže.

“Za vrijeme akcije čišćenja lokacija brdo Žuč čistila se najmanje osam ili devet puta za dva mjeseca, što znači svakih šest do sedam dana. Nažalost, u noćnim satima ponovo se tu dovozilo smeće, a teško je ući u trag nesavjesnim građanima koiji to rade s obzirom da tu nema naseljenog stanovništva koje bi moglo pratiti ko dovozi otpad. Poznato nam je da se sada tu nalaze dvije divlje deponije, udaljene dvadesetak metara jedna od druge”, kazao nam je Mirza Ramić, glasnogovornik preduzeća Rad.

Međutim, divlje deponije na Žuču više nisu pristupačne ni kamionima Rada jer se smeće odlaže niz padine brda zbog čega su potrebne specijalizovane mašine za prikupljanje otpada.

Preduzeće Rad raspolaže sa pet specijalizovanih vozila koja se proteklih dana koriste u sklopu akcije prikupljanja kabastog otpada koja traje do kraja sedmice. Kada će doći na red čišćenje divljih deponija na Žuču, Ramić nam nije mogao sa sigurnošću odgovoriti.

“Kada se steknu uslovi i kada budemo imali vozila na raspolaganju, čistit ćemo tu lokaciju. Postoji redosljed aktivnosti. Ove sedmice anagažovana su specijalizovana vozila za čišćenju područja Ilidže kako bismo mogli prikupiti kabasti otpad i sve što se nađe pored kontejnera. Ono što je trenutno prioritet je odvoz kabastog otpada”, kaže Ramić.

On dodaje da resorna ministarstva žele riješiti probleme divljih deponije u smislu da se bave uzrocima, a ne sve vrijeme samo posljedicama.

Ramić upozorava građane da ne odlažu otpad na ilegalna odlagalište te da prijave one koji to čine.

“Oni koji imaju saznanja ili vide nekoga ko radi takve stvari, neka ga prijave eko policiji (033/660-000). Također mogu poslati i fotografije ili videa na našu Facebook stranicu koje će biti dalje proslijeđene komunalnoj inspekciji na obradu kako bi se sankcionicali ljudi koji odlažu otpad na divlje deponije. Svakako, ukoliko građanima ostane još kabastog otpada do završetka ove akcije koja traje do kraja ove sedmice, imaju na raspolaganju reciklažno dvorište u ulici Adema Buće 556 gdje mogu besplatno odložiti kabasti otpad”, poručio je Ramić.

Podsjećamo, sredinom ove godine ekipe Rada uklonile su stotinu divljih deponija u Sarajevu koje, osim što predstavljaju izvor zaraze, stvaraju i ružnu sliku o našem gradu. Međutim, i nakon čišćenja, javna svijest o zaštiti okoliša i značaj selektivnog odlaganja otpada i dalje je na veoma niskom nivou kod pojedinih građana glavnog grada BiH.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »