Dodik prkosi NATO-u: RS neće dozvoliti knjiženje vojne imovine na državu

Republika Srpska neće dozvoliti da nepokretna vojna imovina sa njene teritorije bude uknjižena na BiH, što je i jedan od koraka na putu u NATO. U Pravobranilaštvu RS poručili su da su takve odluke neprovodive, jer imovinu mogu da imaju isključivo entiteti, ali ne i BiH.

Ova izjava dolazi u vidu nove/stare opstrukcije ka NATO putu, no protivna je ne samo odlukama države, već i Ustavnog suda BiH. Svakako potrebno je posmatrati kroz prizmu anto-NATO politike koju trenutno agresivno provode političari iz RS-a s Miloradom Dodikom na čelu.

“Ministarstvo odbrane, odnosno Pravobranilaštvo BiH želi protivno važećim sporazumima, da procesom knjiženja 63 perspektivne vojne lokacije na BiH aktivira na određen način MAP kao određen korak prema NATO savezu”, rekao je za ATV Milimir Govedarica, pravobranilac RS u obrazloženju odluke.

Time se Pravobranilaštvo RS-a ponovo stavilo na put provođenja ne samo državnih odluka, konkretno Ministarstva odbrane BiH, već i odluka Suda i Ustavnog suda BiH.

Naime, u augustu 2016. godine Apelaciono vijeća Suda BiH donijelo je presudu po kojoj Republika Srpska vojnu imovinu, odnosno, objekat Stacionarno-komunikacijsko čvorište Veliki Žep, općina Han Pijesak, mora uknjižiti kao svojinu države BiH.

Ova odluka je praktično bila upućujuća za sve ostale lokacije na području RS-a. No, politika je umiješala svoje prste. Tadašnji predsjednik RS-a Milorad Dodik je, naime, rekao da se radi samo o još jednoj političkoj odluci i da se zbog toga neće dozvoliti “otimanje teritorije Republike Srpske”.

To je učinio iako se pet godina ranije, u maju 2012. u Banjoj Luci, nakon sastanka političkih lidera obratio novinarima obznanivši informaciju da je na papiru usaglašen dogovor u vezi sa perspektivnom vojnom imovinom koja “treba da bude knjižena u vlasništvo organa odbrane BiH”.

Iz Ministarstva odbrane BiH nedavno su objavili da su u suradnji s Pravobranilaštvom BiH do sada uspjeli uknjižiti 33 perspektivne vojne lokacije s područja FBiH, te kroz prikupljenu imovinsko-pravnu dokumentaciju stvorili preduvjete da se ovaj proces nastavi i za preostalih 30 lokacija koje do sada nisu uknjižene.

“Da se postigne konsenzus, jedan dogovor i među entitetima na koga će to biti knjiženo. Da li će ta imovina kao zemljište pod objektima biti knjiženo na Republiku Srpsku, a objekti koji su perspektivni da se knjiže eventualno po pravu gradnje, da objekti budu u vlasništvu BiH, dok će zemljište ostajati u valsništvu entiteta”, istakao je Milan Petković, pravnik i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Uslov za aktivaciju MAP-a upravo je knjiženje vojne imovine na BiH. Osim što vlasti Republike Srpske ne žele članstvo u NATO, nego vojnu neutralnost, podsjećaju i da neće dozvoliti ugrožavanje vlasti RS-a na svojoj teritoriji. To je, između ostalog, navedeno u traženoj revizi na odluku Ustavnog suda BiH o imovini u Han Pijesku.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »